ikoula MonSiteEstVert

Groene Business: Jules Henri Gavetti ikoula uitgenodigd onder precursoren en innovatieve ondernemers CEO

ikoula Green Business
"In 2030, 5 miljard mensen zal wonen in steden. Steden groeien sneller en sneller, verbruiken meer en meer energie, water, en vervuilen dan ooit in de geschiedenis. Deze beperking leidde planners om na te denken van de stad op een intelligente manier.
'Slimme steden' wereldmarkt werd geschat op 520 miljard dollar in 2011 en verwachte te verdubbelen in de komende 5 jaar. Sommige steden zoals Nice of Issy-les-Moulineaux geworden laboratoria voor experimenteren en het ontwerpen van modellen van wat de stad van morgen zal zijn. Te dien einde zullen het meer noodzakelijk om te verzamelen datas Big op energieverbruik en vervoer. Internet zal spelen een sleutelrol in de overdracht van informatie van het huis aan de exploitant en de computers zal draaien op volle snelheid"Patricia Lawrence van groene universum.

Computernetwerken zullen daarom een bepalende factor in de bouw van deze 'slimme steden'
en sommige bedrijven hebben begrepen.

Ikoula is onderdeel van dit proces door het aanbieden van groene servers aan klanten willen hebben van een verantwoorde consumptie. Maar vooral, zoals uitgelegd door CEO Jules Henri Gavetti, Ikoula is een bedrijf dat energiebesparing in het interne protocol door het bevorderen van de thermische uitwisseling tussen de buiten en binnen de gebouwen en de behandeling van afval heeft opgenomen.

Wat is zo biedt het groen op Ikoula?